Menu

 

PiStærðfræðikennarar við ML fengu á dögunum styrk úr sprotasjóði. Styrkurinn verður nýttur til þess að innleiða leiðsagnarmat í öllum stærðfræðiáföngum sem kenndir verða við ML næsta haust. Styrkurinn veitir okkur tækifæri til þess að rýna ýtarlega í aðgengileg kennsluverkfæri sem henta til leiðsagnarmats, svo sem orðadæmi/verkefni auk verklegrar stærðfræðikennslu. Markmiðið er að kennarinn verði leiðbeinandi við úrlausnir viðfangsefna og að nemendur njóti sín í náminu og sjái hagnýtari tilgang með stærðfræðinámi og að auka þekkingu okkar sem kennara á hinum stafræna heimi sem auðveldar samskipti nemenda og kennara.

Stærð skólans á Laugarvatni gerir hann að heppilegum vettvangi til að innleiða nýjungar. Stærðfræðin er líklega íhaldssamasta kennslugreinin ef litið er til nýjunga í skólastarfi. Allir áfangar verða settir eins upp (stöðluð uppsetning) í námsumhverfi er býður upp á samvinnu nemenda og kennara (OneNote). Áætlaður afrakstur er námsumhverfi, starfendarannsókn og forsnið fyrir aðra skóla.

Heimasíða Sprotasjóðs er http://www.sprotasjodur.is/ 

Lóa Björk Óskarsdóttir og Jón Snæbjörnsson stærðfræðikennarar

enska25 denmark25 poland25 german frakkland30 spann25

bokalistinn

Ýmislegt

Inna Moodle
Mötuneyti Mímir
NEMEL Útskrifaðir stúdentar
Heilsueflandi framhaldsskóli Grænfáninn
Foreldrafélag ML Vefmyndavél ML

Viltu senda inn athugasemd?

Er eitthvað sem þér finnst vanta á þessa síðu?

Sendu póst