Menu

Hér að neðan má sjá yfirlit yfir kafla skólanámskrár ML, sem er í sífelldri endurskoðun. Námskráin tekur að mestu til allra nemenda skólans og starfsmanna. Þeir þættir sem lúta að námsbrautalýsingum og áfangalýsingum skv. nýrri námskrá fyrir framhaldsskóla er enn í vinnslu og verður birt að því búnu.

 

1.  Almennur hluti

1.1 Ávarp skólameistara

1.1.1 Hefðir í ML

1.2 Stefnur og áætlanir

1.2.1 Starfsmannastefna

1.2.2 Umhverfisstefna

1.2.3 Forvarnarstefna

1.2.4 Jafnréttisáætlun

1.2.5 Heilsueflandi framhaldsskóli og heilsustefna 

1.2.6 Eineltisáætlun

1.2.7 Áfallaáætlun

1.2.8 Viðbrögð við vá

1.2.9. Aðbúnaður og öryggi

1.3 Markmið

1.4 Sjálfsmat

1.5 Umgjörð og skipulag

1.5.1 Innritunarskilyrði

Félagsfræðibraut

Náttúrufræðibraut

1.5.2 Móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku

1.5.3 Umgengnisreglur

1.5.4 Heimavistarreglur

1.5.5 Umsjónakennarar

1.5.6 Námsmat og próf

1.5.7 Samskipti og ferill mála

1.6 Þjónusta

1.7 Skólabragur og félagsstarf

1.8 Starfsáætlun

2. Náms- og áfangalýsingar

2.1 Námsbrautir

2.1.1 Félagsfræðibraut

2.1.2 Náttúrufræðibraut

2.2 Áfangalýsingar