Menu

Hér að neðan má sjá yfirlit yfir kafla skólanámskrár ML, sem er í sífelldri endurskoðun. Námskráin tekur að mestu til allra nemenda skólans og starfsmanna.

 

1.  Almennur hluti

1.1 Ávarp skólameistara

1.1.1 Hefðir í ML

1.2 Stefnur og áætlanir

1.2.1 Starfsmannastefna

1.2.2 Umhverfisstefna

1.2.3 Forvarnarstefna

1.2.4 Jafnréttisáætlun

1.2.5 Heilsueflandi framhaldsskóli og heilsustefna 

1.2.6 Eineltisáætlun

1.2.7 Áfallaáætlun

1.2.8 Viðbrögð við vá

1.2.9 Aðbúnaður og öryggi

1.3 Markmið

1.4 Sjálfsmat

1.5 Umgjörð og skipulag

1.5.1 Innritunarskilyrði

1.5.2 Móttökuáætlun fyrir nemendur með annað móðurmál en íslensku

1.5.3 Reglur heimavistar og skóla

1.5.4 Umsjónakennarar

1.5.5 Námsmat og námsframvinda

1.5.6 Samskipti og ferill mála (í vinnslu)

1.6 Þjónusta

1.7 Skólabragur og félagsstarf

1.8 Starfsáætlun

2. Náms- og áfangalýsingar

2.1 Námsbrautir

2.1.1 Félags- og hugvísindabraut

2.1.2 Náttúruvísindabraut