Menu

Aðgangs- og notkunarreglur vegna tölvukerfis ML.

Tölvukerfi ML – nemendur.

  1. „Tölvukerfi ML – nemendur“ er til að efla nám nemenda. Það er sett upp og því viðhaldið eingöngu vegna náms þeirra í Menntaskólanum að Laugarvatni.
  2. Sérhver nemandi ML fær aðgang að netinu, víruðu sem þráðlausu. Um leið undirgengst hann reglur þessar.
  3. Nemendum, notendum tölvukerfisins, er óheimilt að:
               a.  nýta sér aðgang annarra tölva til að komast inn í kerfið undir nafni þeirra eða að nota ip-tölur annarra tölva eða hvaða einkennistölu þeirra sem er til að öðlast aukinn aðgang eða til að fela slóð sína.
               b.  hlaða niður efni af netinu sem stangast á við alþjóðlegar reglur.
               c.  nýta sér tölvukerfi ML til sérhverra þeirra gjörða sem eru brot á landslögum eða alþjóðlegum lögum.
  1. Viðurlög við brotum á reglum þessum getur gefið tilefni til áminningar og jafnvel brottvikningar úr skóla eftir eðli brots. Öll brot skulu rædd í skólaráði.
  2. Skólinn ábyrgist ekki samfelldan uppitíma kerfisins né að allsstaðar í húsnæði skólans sé ætíð gott aðgengi að þráðlausu sem víruðu kerfi.
  3. Skólinn áskilur sér rétt til að setja sérstakar reglur um gæði tölvubúnaðar nemenda til að þeir hafi möguleika á að nýta sér kerfið með viðunandi hætti.
  4. Endurskoðun þessara reglna fer fram þegar skólaráð metur þörf á því.


Samþykkt í skólaráði 5. desember 2006. Breyting gerð 8. janúar 2010.